Ο Μωυσής δεν έχει επαφή με το περιβάλλον, οι γύρω του όμως;